TCBS báo lãi quý II giảm 34%, nắm giữ hơn nửa tỷ USD trái phiếu chưa niêm yết

Thu Thảo 08:35 | 19/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lũy kế nửa đầu năm nay, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.015,2 tỷ đồng, giảm 33,8% so với 6 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận trước thuế giảm tới 50,2% còn 999,7 tỷ đồng.

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu hoạt động giảm 19,7% so với cùng kỳ.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC của TCBS.

Đa phần các mảng kinh doanh của TCBS đều đi xuống trong quý II/2023, trong đó nghiệp vụ cho vay đem lại nguồn thu cao nhất trong quý II/2023 với 397,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động môi giới mang ghi nhận doanh thu 109,7 tỷ đồng, giảm tới 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tương tự, nguồn thu từ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng giảm 33,9% trong quý II về 220,9 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là gần 208,6 tỷ đồng, giảm 36,1% so với quý II/2022.

Chiều ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gấp 3,64 lần cùng kỳ lên hơn 101 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động khác cũng tăng mạnh từ 0,6 tỷ đồng kỳ trước lên 25,1 tỷ đồng kì này.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động của công ty trong quý vừa qua giảm 20,1% so với quý II/2022 xuống còn gần 176,7 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ FVTPL gấp 4,7 lần cùng kỳ lên mức 54,3 tỷ đồng. Kết quả, chứng khoán TCBS báo lãi trước thuế 551,6 tỷ đồng và sau thuế 442,3 tỷ đồng, thấp hơn lần lượt 33,6% và 33,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế nửa đầu năm nay, công ty chứng khoán ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.015,2 tỷ đồng, giảm 33,8% so với 6 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận trước thuế giảm tới 50,2% còn 999,7 tỷ đồng. Năm 2023, công ty này đặt kế hoạch 4.803 tỷ đồng doanh thu và 2.386 tỷ đồng lợi nhuận, như vậy, sau nửa đầu năm TCBS đã thực hiện gần 42% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC của TCBS.

Tổng tài sản tại ngày 30/6/2023 của TCBS là 34.775 tỷ đồng, tăng 8.683 tỷ đồng, tương đương tăng 33% so với quy mô 26.092 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Giá trị cho vay margin của công ty cuối quý II/2023 là 9.809 tỷ đồng, tăng 17% so với mức 8.362 tỷ đồng cuối năm 2022.

Giá trị tài sản tài chính AFS tại ngày 30/6/2023 là 14.794 tỷ đồng trong đó trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12.570 tỷ đồng. Khoản mục này tăng khá nhanh so với con số 6.560 tỷ đồng hồi cuối quý I vừa qua, tuy nhiên không được thuyết minh cụ thể.

Ngoài ra, trái phiếu niêm yết ghi nhận hơn 890 tỷ đồng, kế đến là cổ phiếu chưa niêm yết (630 tỷ đồng), cổ phiếu niêm yết (498 tỷ đồng), chứng chỉ tiền gửi (199 tỷ đồng), các tài sản tài chính khác (5,5 tỷ đồng).

Nguồn: TCBS

Nợ phải trả của TCBS tính đến ngày 30/6 ở mức 12.771 tỷ đồng, giảm 15% so với hồi đầu năm nay. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn giảm 9% còn 12.166 tỷ đồng; nợ dài hạn của TCBS giảm từ 1.724 tỷ còn gần 605 tỷ đồng, chủ yếu là nợ từ nguồn trái phiếu phát hành dài hạn.