Techcombank (TCB): Lợi nhuận quý I hơn 5.600 tỷ, cho vay kinh doanh BĐS tiếp tục tăng

Diên Vỹ 16:04 | 27/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kết thúc quý I/2023, Techcombank báo tổng thu nhập hoạt động đạt 9.300 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, giảm 17%.

 

Tăng dự phòng rủi ro tín dụng, Techcombank báo lãi trước thuế giảm 17%

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã: TCB) ghi nhận khoản thu nhập từ lãi thuần đạt 6.527 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Theo đó, mặc dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 28% lên hơn 13.732 tỷ (bao gồm thu nhập lãi cho vay tăng gần 44% lên 11.148 tỷ đồng); nhưng chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng vọt gần 3 lần lên 7.205 tỷ đồng (riêng trả lãi tiền gửi hơn 5.000 tỷ, trả lãi tiền vay vượt 1.600 tỷ).

Đóng góp thêm vào mức giảm doanh thu chung của ngân hàng là khoản mục lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 229 tỷ đồng so với mức lãi 34 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Bù lại, lãi thuần từ dịch vụ của Techcombank lại ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 1.944 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng này cũng tăng trưởng mạnh lên 1.057 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt hơn 488 tỷ đồng.  Mảng thu nhập từ các hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng đạt 2.642 tỷ đồng so với mức chỉ hơn 50 tỷ đồng cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 29 tỷ đồng từ mức lỗ 96 tỷ đồng cùng kỳ. Lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm xuống 31 tỷ đồng từ mức lỗ 219 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank trong quý đạt 9.300 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động giảm, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Techcombank trong kỳ lại ghi nhận tăng đáng kể với mức tăng lần lượt 5% (tương ứng 140 tỷ đồng) và 145% (316 tỷ đồng), nên lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của Techcombank ghi nhận giảm 17% xuống 5.623 tỷ đồng. Trừ thuế, ngân hàng báo lãi ròng 4.537 tỷ đồng, giảm 19%.

Năm nay, ĐHĐCĐ Techcombank đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 22.000 tỷ đồng, giảm 14% so với năm ngoái. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, ngân hàng đã thực hiện được 26% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Cho vay kinh doanh BĐS chiếm 32% tổng dư nợ cho vay khách hàng

Theo báo cáo tài chính quý I đã công bố, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Techcombank đạt 723.518 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 465.425 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. 

Trong tổng số dư nợ cho vay khách hàng này, cho vay cá nhân chiếm 45,8% (tương ứng 213.028 tỷ đồng), giảm nhẹ 2% so với đầu năm. 

Ngoài ra, cho vay các tổ chức kinh tế chiếm 52,2% (tương ứng 242.894 tỷ đồng). Trong đó cho vay kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng lớn nhất với 147.907 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Xếp thứ hai là cho vay ngành bán buôn bán lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô… (36.734 tỷ đồng) và xếp thứ ba là cho vay hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo (32.018 tỷ đồng).

 Nguồn: BCTC hợp nhất Techcombank quý I/2023

Về chất lượng nợ vay, báo cáo tài chính của Techcombank cho thấy tổng nợ xấu (bao gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) tăng lên 3.946 tỷ đồng từ mức 3.033 tỷ đồng đầu năm, tức tăng 30%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng vẫn ở mức thấp 0,85% dù có tăng nhẹ so với mức 0,72% đầu năm do dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank trong kỳ này lên tới 465.425 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nợ xấu tăng lên, ngân hàng cũng tăng dự phòng rủi ro cho vay lên 5.280 tỷ đồng, tương ứng tăng 11%, tương đương mức tăng của tổng dư nợ cho vay khách hàng. Tỷ lệ bao nợ xấu đạt gần 134%.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ cuối tháng 4 vừa qua, cổ đông Techcombank đã thông qua mục tiêu quản lý tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức thấp dưới 1,5%. Như vậy đến thời điểm hết quý I, tỷ lệ nợ xấu tại Techcombank vẫn đang thấp hơn nhiều mức mục tiêu của ngân hàng.

Về phía nguồn vốn, tổng nghĩa vụ nợ của Techcombank đến ngày 31/3/2023 cũng tăng 3,5% so với đầu năm lên 605.552 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng đến cuối quý I đạt 387.298 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền gửi có kỳ hạn đạt 263.233 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 124.100 tỷ, giảm 4%.  Theo Techcombank, CASA giảm là xu hướng chung trên toàn hệ tốn trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng và thanh khoản hệ thống thắt chặt tại Việt Nam từ nửa cuối năm 2022 khiến lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng cao.

Như vậy, tính đến hết quý I/2023, tỷ lệ cho vay khách hàng/ tiền gửi khách hàng tại Techcombank đang ở mức khoảng 120% so với mức 116% vào đầu năm.