Thanh Hóa sẽ giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch như thế nào?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là gần 33.300 lao động. Chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất giầy da, may mặc có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

 

Giải quyết việc làm cho lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch đáp ứng khoảng 90%

Theo đó, hiện nay, số người Thanh Hoá đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố khác trong cả nước là trên 330.800 người, chủ yếu là lao động trẻ tập trung ở nhóm tuổi 15- 35 tuổi (chiếm 65%), lao động nữ chiếm trên 50%. Người lao động chủ yếu hành nghề tự do hoặc làm việc trong nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao với các lĩnh vực như điện tử, may mặc, giày da v.v... tại các thành phố lớn như: TP. Hà Nội (92.000 người), TP. Hồ Chí Minh (42.500 người), Bình Dương (60.200 người), Bắc Ninh (26.700 người), Đồng Nai (14.800 người), Quảng Ninh (6.100 người), Hải Dương (4.200 người), v.v…

Số công dân Thanh Hóa trở về từ vùng dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay là khoảng 166.300 người (có trên 6.200 trẻ em), trong đó số người đang thực hiện cách ly khoảng 43.200 người, số người đã hoàn thành xong việc cách ly khoảng 123.100 người.

Lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), không có bằng cấp, chứng chỉ (chiếm 65%). Có 20% trong số lao động này thuộc nhóm tuổi từ 41 tuổi trở lên sẽ gặp khó khăn trong đào tạo chuyển đổi nghề do thói quen lao động, trình độ học vấn, khả năng tiếp thu hạn chế, tâm lý ngại học nghề. Có khoảng 35% lao động trở về từ vùng dịch có giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại vùng dịch, số lao động này phần lớn vẫn còn nguyên vọng, hết dịch sẽ trở lại chỗ làm việc cũ.

Qua đánh giá, theo khảo sát của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là gần 33.300 lao động (trong đó lao động nữ chiếm 70%). Chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất giầy da, may mặc có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn như: Công ty TNHH ROLLSPORT 1 Việt Nam (tuyển 1.100 lao động); Công ty TNHH Giầy Aleron Hoàng Long (tuyển 2.000 lao động); Công ty TNHH giầy ROLLSPORT 2 Việt Nam (tuyển 3.700 lao động); Công ty TNHH MTV TCE JEAN (tuyển 1.100 lao động); Công ty TNHH giầy SUNJADE (tuyển 1.500 lao động); Công ty TNHH NY Hoa Việt (tuyển 2.000 lao động), v.v… Do yêu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp về trình độ chuyên môn kỹ thuật không cao, chủ yếu là lao động phổ thông nên khả năng giải quyết việc làm cho lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch đáp ứng khoảng 90%.

Mục đích của phương án nhằm hỗ trợ người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly được đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phù hợp với trình độ tay nghề, sức khỏe, độ tuổi, giới tính giúp người lao động trở về vùng dịch vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Hỗ trợ đào tạo, tư vấn, ưu tiên vay vốn và giải quyết việc làm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Phương án số 198/PA-UBND về việc đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly.

Theo đó, Sở Lao động thương binh và Xã hội Thanh Hóa sẽ nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động trở về từ vùng dịch, trên cơ sở diễn biến của tình hình dịch bệnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, kết nối cung - cầu lao động theo các hình thức: tư vấn trực tiếp, tư vấn tập trung, thông qua các phiên giao dịch việc làm/ngày hội việc làm (định kỳ hàng tuần, hàng tháng), tư vấn qua điện thoại, trang thông tin điện tử.

Sở Lao động thương binh và Xã hội Thanh Hóa sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê, cập nhật danh sách người lao động trở về từ vùng dịch để thực hiện tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động và thực hiện theo dõi tình trạng việc làm của người lao động. Cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện dạy nghề cho các địa phương lựa chọn ký hợp đồng đào tạo nghề cho người lao động.

Sở Lao động thương binh và Xã hội Thanh Hóa chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hoá phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp.

Người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch bị mất việc làm có nhu cầu vay vốn tự tạo việc làm được ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo (lãi suất 0,66%/tháng), mức vay 100 triệu đồng/01 người lao động, thời hạn cho vay không quá 120 tháng theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

Người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch bị mất việc làm có nhu cầu vay vốn tự tạo việc làm lập hồ sơ vay vốn gửi Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi cư trú. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và thực hiện giải ngân theo quy định.

Về phía UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần ổ chức khảo sát, nắm tình hình, số lượng, phân loại đối tượng người lao động địa phương trở về từ vùng dịch có nhu cầu việc làm, học nghề. Lựa chọn và ký hợp đồng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho lao động trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng để triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo cho người lao động trở về từ vùng dịch.

Phối hợp, tạo điều kiện để Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội Thanh Hóa tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động cho người lao động trở về từ vùng dịch trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người lao động trở về từ vùng dịch đăng ký học nghề, tìm kiếm việc làm trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Phương án này về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 hàng tháng.

Lao động trở về từ vùng dịch cần chủ động nắm bắt thông tin, liên hệ với UBND cấp xã, các cơ quan liên quan, đăng ký các khóa học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân. Đăng ký nhu cầu quay trở lại nơi làm việc khi doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký (kê khai đúng, đầy đủ về bản thân, đối tượng, nhu cầu việc làm, học nghề) và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đề nghị hỗ trợ theo quy định.