Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Thay đổi Giám đốc công ty cổ phần cần những thủ tục gì?

17:30 25/06/2018

(DNVN) - Đối với công ty cổ phần hay bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, việc thay đổi Giám đốc là vấn đề bình thường. Tuy nhiên, khi thay đổi Giám đốc, công ty cần phải thực hiện một số thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối với công ty cổ phần, Giám đốc là người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Khi thay đổi Giám đốc, công việc cũng như hoạt động đối ngoại của công ty sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, công ty cần thực hiện đúng các thủ tục thay đổi Giám đốc theo quy định để đảm bảo hoạt động của công ty.
Có hai trường hợp xảy ra khi thay đổi Giám đốc công ty cổ phần:

Thứ nhất, nếu Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc thay đổi người giữ chức vụ giám đốc chỉ là hoạt động nội bộ, công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo tại cơ quan nhà nước.

Trường hợp hai, nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo điều chỉnh người đại diện theo pháp luật tại phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Căn cứ Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì công ty cần làm đầy đủ theo quy định.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm:
- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Theo đó, nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ của công ty thì trong hồ sơ sẽ có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; còn nếu không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty thì trong hồ sơ sẽ có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị. Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ căn cứ vào Khoản 2 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và mẫu thông báo này được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT (Phụ lục II-2).

Sau khi hoàn tất bộ hồ sơ trên, bạn có thể nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh hoặc có thể nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Thời hạn giải quyết là 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tin nổi bật

Đọc thêm