Đề xuất đánh thuế tỷ phú của ông Biden gặp khó

Đề xuất đánh thuế tỷ phú của ông Biden gặp khó

Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã đưa ra một đề xuất trực tiếp tác động đến giới siêu giàu nước Mỹ: đánh thuế thu nhập tối thiểu với tỷ phú để bù đắp phần thâm hụt cho ngân sách liên bang từ năm 2023.