Thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia

20:39 | 07/05/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Sở Y tế Hà Nội sẽ thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở không tiến hành kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về cung ứng thuốc.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1847/ TB-SYT về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Theo thống kê từ Sở này, tính đến ngày 24/4/2019, trên địa bàn thành phố có 5.607 cơ sở cung ứng thuốc đã thực hiện kết nối liên thông. Cụ thể, 3.396/3.399 nhà thuốc (đạt 99,9%), 1.880/2.365 quầy thuốc (đạt 79,5%) và 331/1.129 cơ sở bán buôn thuốc (đạt 29,3%) thực hiện kết nối liên thông. Ngoài ra, 100% các nhà thuốc tư nhân, 100% nhà thuốc và quầy thuốc trong các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế đã hoàn thành kết nối liên thông.

Tuy nhiên, tiến độ kết nối quầy thuốc tư nhân tại một số huyện còn chậm. Cụ thể, huyện Quốc Oai chỉ có 15/100 quầy thuốc có kết nối mạng (đạt 15%), huyện Thanh Oai có 12/63 quầy thuốc kết nối mạng (đạt 19%), huyện Mỹ Đức (9/28 quầy thuốc kết nối mạng, đạt 32%). Huyện Sóc Sơn còn 141 quầy thuốc tư nhân, Hoài Đức còn 93 quầy thuốc tư nhân và huyện Chương Mỹ còn 66 quầy thuốc tư nhân chưa kết nối mạng. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế quận, huyện, thị xã trong thời gian tới khẩn trương hoàn thành kết nối liên thông các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn. Nếu cơ sở không thực hiện đầy đủ, Sở Y tế Hà Nội sẽ thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia - ảnh 1
 Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia.
Cùng với đó, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông giữa các cơ sở cung ứng thuốc hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chưa ban hành chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra, chuẩn kết nối liên thông đối với những cơ sở bán buôn thuốc. Ngoài ra, một số cơ sở dù đã thực hiện kết nối liên thông nhưng chưa cập nhật đầy đủ, thường xuyên dữ liệu hoạt động quản lý kinh doanh thuốc.
Do đó, Thành phố đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thành 100% cơ sở cung ứng thuốc được kết nối mạng. Do đó, thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm trong quản lý hoạt động kinh doanh cho các cơ sở cung ứng thuốc, cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động bán thuốc kê đơn, chất lượng kết nối liên thông tại nhà thuốc, quầy thuốc...
Cụ thể, tổ công tác thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của UBND quận, huyện, thị xã, đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thuốc chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu theo quy định. UBND quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.