Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố thứ tự ưu tiên vốn ngân sách nhà nước năm 2021

- 20:53 24/10/2020

Văn bản mới nhất Bộ KH-ĐT gửi tới các bộ ngành, địa phương có liên quan tới việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Cụ thể, theo văn bản được Bộ Kế hoạch & Đầu tư gửi tới các bộ ngành, địa phương, ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ phải đảm bảo theo các thứ tự ưu tiên như sau: ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có), bố trí thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương.
 
Các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, chuyển tiếp 2021-2025 cũng được ưu tiên thanh toán các khôi lượng hoàn thành. Tiếp theo đó là vốn đối ứng cho các dự án ODA; bố trí vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021.
 
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.
 
Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021
Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021
 
Trong các dự án khởi công mới, ưu tiên các dự án khởi công mới đã đủ thủ tục, được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, dự án thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Chính phủ số, xã hội số… phục vụ và góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, điều hành quốc gia.
 
Đồng thời, bố trí vốn cho các dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông có tính chất kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, quốc phòng an ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, bờ biển, an ninh quốc phòng.
 
 
Thùy Dương (t/h)
 
Vinhome

Tin nổi bật

Đọc thêm