Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Chủ tịch nước

13:39 24/01/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Ngày 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; đại biểu một số ban, ngành Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước dự hội nghị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Năm 2017, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Cùng đó, Văn phòng Chủ tịch nước chú trọng kiện toàn công tác tổ chức-hành chính, quản trị-tài vụ; tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của các đoàn thể.

Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước chỉ đạo và chủ trì thành công toàn diện Năm APEC 2017, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng; phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tiến hành các chuyến thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức tới các nước, tiếp đón 10 đoàn nguyên thủ quốc gia, khoảng 100 đoàn khách quốc tế.

Năm 2017, Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, ký ban hành Quy chế tạm thời, Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định thành lập cơ quan giúp việc của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; nghiên cứu, tham mưu trình Chủ tịch nước quyết định đàm phán, ký, phê chuấn 67 điều ước quốc tế; kiểm tra, rà soát hồ sơ trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng 71.613 huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự Nhà nước; gửi thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến 6.805 công dân thọ 100 tuổi trong cả nước...

Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, xây dựng chương trình, nội dung phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc với các ban, bộ, ngành, địa phương; thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ...

Trên cơ sở những kết quả của năm 2017, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước xác định trọng tâm năm 2018 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là những vấn đề hệ trọng, các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Văn phòng Chủ tịch nước chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tham gia các hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm...

Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ chu đáo chương trình hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xử lý kịp thời, hiệu quả các động thái đối ngoại.

Cùng với đó là công tác tham mưu, đề xuất và phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong các hoạt động liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là chỉ đạo phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình chung của năm 2017, khối lượng công việc của Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tăng, nhiều nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, như công tác chuẩn bị Năm APEC 2017, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC mà Văn phòng Chủ tịch nước là một trong những đơn vị tham mưu, phục vụ trực tiếp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 2
 Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VPCTN)

Biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Chủ tịch nước trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu rất kịp thời, hiệu quả những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong các công tác như xây dựng luật, công bố, đưa các luật được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống; công tác đàm phán, ký, phê chuẩn các điều ước quốc tế, các hiệp định tín dụng; công tác hành pháp, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, đề xuất, kiến nghị trong việc ân giảm án tử hình, nhập quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam; tham mưu đưa hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh bước đầu đi vào nền nếp…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước đã tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cho lãnh đạo cấp cao trong công tác điều hành, chỉ đạo, xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; ghi nhận sự hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai cơ chế họp định kỳ, hội ý lãnh đạo chủ chốt hàng tháng, qua đó giúp việc lãnh đạo cấp cao hệ thống lại những công việc điều hành, chỉ đạo.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu chiến lược, cũng như trong việc triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến trách nhiệm của Văn phòng Chủ tịch nước.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải năng động, chủ động nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp với các Văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Văn phòng Chủ tịch nước cần tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xây dựng văn phòng điện tử, tăng cường giải pháp bảo mật thông tin, đẩy mạnh việc thông tin chính thống, nhất là thông tin điện tử, nâng cao hiệu quả công tác trong bối cảnh cơ cấu nhân sự của Văn phòng khá gọn nhẹ; tiếp tục rà soát quy trình, quy chế công tác nhằm đưa hoạt động văn phòng đi vào nền nếp, bài bản, chính quy; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước chú trọng công tác xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), bảo đảm cán bộ, công chức được đào tạo đúng chuyên ngành, có chất lượng./.

Nguồn: VPCTN, TTXVN