Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Tổng cục Thuế Hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử giai đoạn chuyển tiếp

21:53 28/09/2020

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3920/TCT-DNL về việc thực hiện hoá đơn điện tử.

Theo đó, căn cứ Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, Tổng cục Thuế hướng dẫn nội dung áp dụng hóa đơn điện tử trong giai đoạn chuyển tiếp như sau:
 
Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp thực hiện áp dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 
Tổng cục Thuế Hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử
 
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hoá đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
 
Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay, để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử.
 
Tại Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trước ngày 30/9/2020, 100% doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử.
 
Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP kể từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.
 
HOÀNG QUÂN
 
 
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao