TP.HCM chỉ định Bí thư, Phó bí thư thành phố Thủ Đức

11:16 30/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Trước ngày 18.1.2021, TP.HCM sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Theo báo PLO vào ngày 29-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.
 
Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong phạm vi sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính phải nêu cao vai trò lãnh đạo, duy trì các hoạt động thường xuyên để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
 
TP.HCM chỉ định Bí thư, Phó bí thư thành phố Thủ Đức - ảnh 1
TP.HCM sẽ tổ chức lễ công bố TP Thủ Đức vào ngày 31.12.
 
Tạp chí Người Đô Thị cho biết theo đó, TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1.3.2021. Văn bản của chính quyền địa phương ở quận 2, 9, Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính được ban hành trước ngày 1.3.2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được tiếp tục sử dụng.
 
UBND TP Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức, UBND quận 2, 9, Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang… trước ngày 10.1.2021.
 
Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận: 2, 9, Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức.
 
Đặc biệt, TP.HCM sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên. Thời gian thực hiện trước ngày 18.1.2021.
 
UBND TP.HCM cũng đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9, Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP Thủ Đức. Thời gian thực hiện trước ngày 20.1.2021.
 
Đáng chú ý, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, gồm: Chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Phó chủ tịch UBND… trước ngày 19.2.2021.
 
Việc tiến hành bàn giao bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đang đầu tư dang dở từ 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức về TP Thủ Đức quản lý sẽ được tiến hành trước ngày 25.2.2021.
 
Dự kiến, TP.HCM sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31.12.
 
Theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ quận 2; quận 9 và quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người. TP Thủ Đức giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.
 
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, việc thành lập TP Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TP.HCM và 7% GDP cả nước.
 
Nguyễn Triệu