Trà Vinh tập trung dồn sức, tạo bước đột phá về kinh tế biển

19:33 | 17/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Xác định rõ tiềm năng và lợi thế, trong 5 năm tới, tỉnh Trà Vinh tập trung dồn sức, tạo bước đột phá về kinh tế biển phát triển cùng với đó là công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.
Trà Vinh tập trung dồn sức, tạo bước đột phá về kinh tế biển - ảnh 1
Đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
 
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, bức phá, phát triển, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
 
Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ mới phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa các nguồn lực để bứt phá đưa Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, đặc biệt về phát triển kinh tế biển của khu vực.
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với hai nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của toàn Đảng bộ là xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy nhà nước thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.Toàn Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín với nhân dân; có bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng xứng tầm và thực hiện hiệu quả cho cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.
 
Xác định rõ tiềm năng và lợi thế, trong 5 năm tới, tỉnh Trà Vinh tập trung dồn sức, tạo bước đột phá về kinh tế biển phát triển cùng với đó là công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.
 
Đây được xem động lực trọng yếu của tỉnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để Trà Vinh trở thành tỉnh trọng điểm về kinh tế biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo vững chắc về an sinh xã hội.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh xác định 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm là:
Đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên kết, hiện đại, đặc biệt hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng về công nghệ thông tin để tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc phát triển.
 
Tập trung cải cách hành chính, hòa thiện cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp.
 
Đầu tư xứng tầm cho lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chủ động tham cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.
 
Đảng bộ tỉnh Trà Vinh thống nhất đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025 là: đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chủ yếu vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế; tập trung phát triển nuôi trồng và khia thác thủy sản gắn công nghiệp chế biến và kêu gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp ven biển; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế để tạo động lực mới cho sự tăng trưởng của tỉnh nhanh và bền vững.
 
Đặc biệt, dựa vào tiềm năng lợi thế về biển và các công trình trọng điểm quốc gia như: Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, Khu kinh tế Định An, cùng nhiều dự án về năng lượng tái tạo điện gió, điện năng lượng mặt trời đã và đang xây dựng, tỉnh tập trung kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng để các doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh về dịch vụ cảng biển, du lịch, công nghiệp chế biến, đóng tàu, chế tạo...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI cũng đề ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng cho giai đoạn 2020-2025. Trong số đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm của tỉnh đạt 10% trở lên. GRDP bình quân đầu người dân đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt 160.000 tỷ đồng.
 
Minh Hoa