Triển khai gói vay ngừng việc 7.500 tỷ đồng: Doanh nghiệp nào đã được tiếp cận vốn?

06:56 23/07/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chính thức triển khai gói vay ngừng việc 7.500 tỷ đồng..

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với NHCSXH. Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay.

Trường hợp đến hết ngày 5/4/2022, NHCSXH không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân thì trước ngày 15/4/2022, NHCSXH phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết.

Trường hợp dư nợ khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH không trả hết nợ thì NHNN chuyển dư nợ khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư triển khai gói tái cấp vốn, chiều 21/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương phục hồi sản xuất với Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.  

Theo đó, Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn được giải ngân 92,6 triệu đồng để trả lương cho 9 lao động, lãi suất cho vay 0%, thời hạn vay là 12 tháng và không cần tài sản đảm bảo.

Ngân hàng chính sách nhiều địa phương khác cũng đang cấp tập triển khai gói vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất này. Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hơn 1.000 doanh nghiệp, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết 68 và khảo sát nhu cầu vay vốn. Có 18 doanh nghiệp đăng ký vay gần 6 tỷ đồng…

Đến ngày 15/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội đã khảo sát 372 người sử dụng lao động, với 28.961 lao động trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 5 người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc và 41 người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Theo Quyết định số 23/2021 ngày 7.7 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi đủ các điều kiện sau có người lao động làm việc theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.3.2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng…
 
Vay vốn trả lương ngừng việc mức tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, mức cho vay tối đa bằng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, thời gian hưởng chính sách tối đa 3 tháng, thời gian vay vốn dưới 12 tháng.
 
Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 5.4.2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỉ đồng được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước. Ngân hàng Nhà nước cấp phí quản lý từ nguồn chi đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo mức 1%/năm trên số dư giải ngân cho vay thực tế.

Nhật Tinh Anh (TH)