Trung ương thảo luận xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 đến 2030

21:51 15/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngoài việc thảo luận báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XIII, Trung ương còn thảo luận xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới

Chiều 15/12, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Phiên làm việc buổi sáng do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.
 
Tại hội trường, Trung ương đã thảo luận dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Đồng thời, Trung ương thảo luận về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
 
Tại Hội nghị Trung ương 14, các đại biểu đã thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030
Tại Hội nghị Trung ương 14, các đại biểu đã thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030 
 
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng được các đại biểu thảo luận trong phiên làm việc này.
 
Chiều cùng ngày, Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII.
 
Hội nghị Trung ương 14 khai mạc ngày 14/12 và dự kiến kéo dài đến 20/12. Hội nghị xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII sắp diễn ra.
 
Theo đó, Hội nghị Trung ương 14 bàn các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; xem xét, thông qua nội dung các dự thảo văn kiện, hoàn chỉnh lần cuối để trình Đại hội XIII của Đảng.
 
Đặc biệt, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời, xem xét dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Theo Zing