Trường học ở Quảng Bình tan hoang sau cơn bão số 13

15:31 | 17/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỉnh Quảng Bình có 8 người bị thương, 14 điểm trường và gần 1.900 ngôi nhà bị tốc mái khi bão số 13 quét qua.