Quy định pháp luật về trách nhiệm chi trả bồi thường của công ty bảo hiểm

Quy định pháp luật về trách nhiệm chi trả bồi thường của công ty bảo hiểm

Thưa luật sư, ngày 7/5/2021 tôi có điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn với một chiếc xe đầu kéo làm hư hỏng, thiệt hại tài sản của bên xe đầu kéo là 200.000.000 đồng, không có thiệt hại về sức khỏe và tính mạng. Sau đó bên bảo hiểm có xuống thẩm định để bồi thường. Bảo hiểm tôi tự bỏ tiền ra đóng nay người khác được hưởng thì theo Luật định quy định như thế nào?
Quy định kê khai thuế cho doanh nghiệp hoạch toán phụ thuộc 

Quy định kê khai thuế cho doanh nghiệp hoạch toán phụ thuộc 

Khi trụ sở chính cử người làm việc tại chi nhánh và trụ sở chính trả lương, thì trụ sở chính hay chi nhánh phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động? Các khoản lệ phí môn bài, thuế GTGT và thuế TNDN thì chi nhánh hay trụ sở chính phải kê khai nộp?