Tuần tra lưu động xử lý vi phạm Chỉ thị 16

05:40 13/07/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ngoài lập chốt, các quận huyện tổ chức đội liên ngành 8-10 người, tuần tra trên đường và vào sâu trong hẻm, xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.