Tăng sức cạnh tranh, nâng tầm cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Tăng sức cạnh tranh, nâng tầm cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Là một trong hai cụm cảng đặc biệt của hệ thống cảng biển Việt Nam, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải có rất nhiều lợi thế nổi trội, đảm nhận vai trò cửa ngõ giao thương, cảng trung chuyển quốc tế quan trọng. Tuy nhiên, để hoạt động của cụm cảng này tương xứng với tiềm năng, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, cần tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ, tháo gỡ bất cập, góp phần nâng tầm cho cụm cảng đặc biệt trong thời gian tới.
Điểm sáng kinh tế năm 2021 tạo động lực phát triển trong năm 2022

Điểm sáng kinh tế năm 2021 tạo động lực phát triển trong năm 2022

Năm 2021, đất nước gặp vô vàn khó khăn, thách thức do dịch COVID-19. Tuy nhiên, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nên dù trong bối cảnh khó khăn đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn có những “điểm sáng” rất cơ bản.