VinaPhone có Tổng giám đốc mới

Đông Bắc 08:04 | 16/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tấn, quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPT VinaPhone.

  

Tập đoàn VNPT trao quyết định bổ nhiệm với thời hạn 5 năm cho ông Nguyễn Văn Tấn hôm 15/8. Ông Nguyễn Văn Tấn sinh năm 1974, là tiến sỹ kinh tế. Ông có gần 25 công tác tại VNPT. Trước khi được giao nhiệm vụ quyền  Tổng giám đốc VNPT VinaPhone, ông Tấn đã trải qua nhiều vị trí công tác như giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Phó Giám đốc Công ty Phần mềm và Truyền thông (VASC), Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông - VNPT Media và từ tháng 6/2021 là Phó Tổng giám đốc VNPT VinaPhone.

 Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tấn (trái). Ảnh: VinaPhone.

Hiện tại, VinaPhone là tổng công ty chủ lực của Tập đoàn VNPT, chịu trách nhiệm triển khai kinh doanh các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên toàn quốc.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Tấn cho biết VinaPhone cần phải có những giải pháp kinh doanh để thích ứng với tình hình mới nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trước đó, vào ngày 6/6, ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone được Bộ Thông tin & Truyền thông tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post.

Ngày 14/8, ông Nguyễn Trường Giang đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Hội đồng thành viên Vietnam Post.

Để kiện toàn nhân sự lãnh đạo VNPT VinaPhone sau khi ông Nguyễn Trường Giang nhận nhiệm vụ mới, ngày 9/6, Hội đồng thành viên VNPT đã quyết định giao ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Tổng giám đốc VNPT VinaPhone đảm trách nhiệm vụ quyền tổng giám đốc tổng công ty này.

Nhận định VNPT VinaPhone cần phải có những giải pháp kinh doanh để thích ứng với tình hình mới nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Văn Tấn cam kết thời gian tới sẽ tập trung thực thi 8 nhiệm vụ trọng yếu, trong đó có việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn VNPT và các cơ quan hữu quan triển khai định hướng chiến lược kinh doanh của tập đoàn; triển khai có hiệu quả mô hình điều hành kinh doanh dịch vụ cốt lõi đã ban hành, phát huy sức mạnh của hợp lực giữa Tập đoàn - Các nhà máy - VinaPhone - Địa bàn…