Ông Vũ Kim Giang - CEO Hải Phát Land: "Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách"


Phùng Thuần