Xây dựng Hoà Bình lãi ròng gần trăm tỷ năm 2021

Lê Thị Thu Hà 07:51 | 01/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cả doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng so với năm 2020 song Xây dựng Hoà Bình mới đạt 35% mục tiêu lợi nhuận và 84% kế hoạch doanh thu năm.

Cả doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng so với năm 2020 song Xây dựng Hoà Bình mới đạt 35% mục tiêu lợi nhuận và 84% kế hoạch doanh thu năm.

Dưới tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, năm 2021 được coi là một năm khó khăn của ngành xây dựng. Ông lớn số 1 ngành xây dựng là CTCP Xây dựng Coteccons vừa công bố lỗ kỷ lục hàng trăm tỷ đồng trong quý IV/2021.

Dù không lỗ trong quý cuối của năm 2021 nhưng CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) chỉ lãi ròng 18 tỷ đồng. So với mức thấp của cùng kỳ năm ngoái thì lãi ròng vẫn tăng trưởng 97%.

Doanh thu thuần riêng quý IV đạt 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với quý IV/2020.

Luỹ kế cả năm 2021, tập đoàn đạt 11.355 tỷ đồng, 98 tỷ đồng lãi ròng; tăng lần lượt 1,1% và 14% so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp cả năm 2021 là gần 6,8%, cải thiện so với mức 6,55% của năm 2020.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng. Với 92 tỷ đồng lãi sau thuế, Xây dựng Hoà Bình mới đạt 35% mục tiêu lợi nhuận và 84% kế hoạch doanh thu năm.

Về triển vọng năm nay, Xây dựng Hoà Bình thuộc nhóm dân dụng được đánh giá có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ, hoặc gián tiếp từ tác động lan tỏa của chính sách này.

Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng ngành xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi từ việc gia tăng chi tiêu công, lãi suất vay mua nhà hấp dẫn và sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh giá thép giảm, các công ty xây dựng bao gồm cả Hoà Bình có khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp vào năm 2022. Mặc dù biến thể COVID-19 có thể làm chậm lại các hoạt động xây dựng, nhưng tình hình được cho là sẽ không tồi tệ như trước đó nhờ tỷ lệ bảo phủ vắc xin cao ở các thành phố lớn.

Kết thúc năm 2021, quy mô tài sản của Xây dựng Hoà Bình là 16.800 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên báo cáo tài chính là khoản phải thu ngắn hạn với 11.572 tỷ. Trong đó, 5.374 tỷ đồng là phải thu của khách hàng, 4.735 tỷ là phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (tăng 10% sau một quý).

Tổng nợ đi vay hết năm 2021 của Xây dựng Hoà Bình là 5.097 tỷ đồng, tăng gần 17% sau một quý và chủ yếu là vay ngắn hạn từ các ngân hàng. Năm qua, tập đoàn đã chi 299 tỷ đồng trả tiền lãi vay.