Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

10:56 22/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương tham mưu, đề xuất được áp dụng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều thành quả nổi bật quan trọng

Báo Nhân dân cho biếy nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, nhất là xảy ra sự cố môi trường biển, dịch Covid-19, nhưng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã nỗ lực khắc phục khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
 
Có 15 trong số 17 chỉ tiêu của Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 6,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người ở mức cao so với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Ðã kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, dịch vụ và công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, dịch vụ phát triển đa dạng, du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kinh tế biển và đầm phá đang dần trở thành động lực phát triển. Nhiều dự án đầu tư lớn được cấp phép, triển khai, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới.
 
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - ảnh 1
Một góc đô thị Huế.

Khẳng định và phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch có thương hiệu quốc gia và khu vực. Công nghiệp - xây dựng tăng khá, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề được quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Hình thành các khu đô thị mới, khu nhà ở cao cấp thuộc khu đô thị mới An Vân Dương, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Nông nghiệp phát triển ổn định; thị xã Hương Thủy, huyện Quảng Ðiền là hai đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ðã chú trọng phát triển kinh tế gắn bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhiều phong trào và hoạt động bảo vệ môi trường được phát động, lan tỏa ngày càng sâu rộng và có hiệu quả thiết thực.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị đạt những kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Toàn tỉnh có 14 đô thị; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 54%. Nhiều công trình, dự án quan trọng về giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, đê chắn sóng được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được triển khai quyết liệt. Ðặc biệt, đã phát huy hiệu quả bốn trung tâm: văn hóa, du lịch; y tế chuyên sâu; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.
 
Trong đó, nổi bật là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Văn hóa Huế, con người Huế, bản sắc, đặc trưng Huế được quan tâm, chú trọng gìn giữ, phát huy và hội nhập tích cực. Bệnh viện T.Ư Huế, Trường đại học Y dược Huế và ngành y tế của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng, chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong thời gian qua. Ðại học Huế khẳng định là một trung tâm lớn đào tạo đại học và sau đại học ở miền trung. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật, có nhiều học sinh đạt Huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ Ô-lim-pích quốc tế. Cơ sở vật chất, trường học được quan tâm đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên.

Tỉnh cũng đã thành lập và vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp huyện, Trung tâm hành chính công tỉnh, tạo đột phá mới về cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu trong quản lý hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh. Giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực; hằng năm tạo việc làm mới cho 16.700 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Ðời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nhất là dân cư vùng ven biển, đầm phá, vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có nhiều chuyển biến tích cực; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp được quan tâm. Thành lập mới gần 3.500 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Kinh tế tập thể có nhiều đổi mới; toàn tỉnh có 300 hợp tác xã hoạt động với hơn 116.730 thành viên.

Thừa Thiên Huế mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với hơn 40 nước. Phối hợp tốt giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vốn FDI đang thực hiện đạt hơn 1.500 triệu USD. Giai đoạn 2016 - 2020 đã cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh tăng thêm hơn 1.500 triệu USD; quy mô vốn bình quân 37,5 triệu USD/dự án; giải quyết việc làm cho hơn 34 nghìn lao động, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 90 triệu USD/năm. Công tác thu hút, vận động nguồn ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện khá; có 14 dự án mới, tổng vốn vay nước ngoài 2.895 tỷ đồng.

Thành quả quan trọng nữa là, quốc phòng - an ninh được giữ vững; chính trị - xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Ðã chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để xảy ra bất ngờ, phát sinh "điểm nóng". Tỉnh đã có quan hệ hợp tác, hữu nghị, kết nghĩa với 45 quốc gia, địa phương và vùng lãnh thổ, đặc biệt là đối với hai tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới...

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Ðảng bộ tỉnh chú trọng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nội bộ đoàn kết, xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng. Phương thức lãnh đạo của Ðảng có nhiều đổi mới. Ðã phát huy có hiệu quả vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, giải quyết các vấn đề khó, vấn đề nổi cộm của địa phương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh ủy cũng đã phối hợp tốt với Ban Kinh tế T.Ư tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10-12-2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ðây là định hướng quan trọng, là tiền đề và làm kim chỉ nam cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tuy còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Ðảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Ðảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).


Đề xuất nhiều chính sách đặc thù


Báo đầu tư dẫn lời Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành Trung ương trong việc tham mưu, đề xuất, cho phép Thừa Thiên Huế được áp dụng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, cho phép Thừa Thiên Huế được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù như: Cho phép bổ sung tiêu chí về đô thị có tính chất đặc thù về di sản đối với Thừa Thiên Huế vào nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước cho từng giai đoạn 5 năm; cho phép tỉnh được quyết định hình thức và phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án đầu tư tôn tạo, quản lý và khai thác di sản; được phép thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế; được để lại 100% phí tham quan di tích sử dụng cho mục đích bảo tồn các giá trị di sản văn hóa,...

“Đây là các cơ chế, chính sách đặc thù góp phần giúp tỉnh tăng nguồn thu ngân sách, tranh thủ được nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, huy động được các nguồn lực xã hội hóa nhằm bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy được các giá trị di sản, di tích cố đô và bản sắc văn hóa Huế”, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cho biết.

Tại hội nghị, trước những đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ý kiến đóng góp của các bộ ngành, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng các cơ chế đặc thù của tỉnh là khoa học, có nghiên cứu để đảm bảo nội dung có tính khả thi cao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, cơ chế, chính sách đặc thù có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp tỉnh Thừa Thiên Huế tăng thu ngân sách, huy động thêm các nguồn lực cho đầu tư phát triển, có điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; phát huy được nội lực và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, các nội dung, đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Quốc hội. Do vậy, các đơn vị liên quan chủ trì nghiên cứu, phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo sớm để trình Thường vụ Quốc hội xem xét.
 
Nguyễn Triệu