11 điều kiện đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực internet được cắt bỏ

21:49 19/03/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng sẽ chính thức có hiệu lực, kể từ ngày 15/4.

11 điều kiện đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực internet được cắt bỏ - ảnh 1
Nhiều điều kiện đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực internet được cắt bỏ. Nguồn: Internet.
Theo đó, Nghị định mới sẽ cắt bỏ 11 điều kiện đăng ký kinh doanh, 13 thủ tục hành chính và giảm 6 thủ tục hành chính trong các hoạt động trên mạng internet.

11 điều kiện đăng ký kinh doanh được cắt bỏ bao gồm: 5 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng liên quan đến phương án kỹ thuật, phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra khi xem xét, cấp quyết định phê duyệt nội dung; 6 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội liên quan đến nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin, tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị.

Cùng với đó, Nghị định mới sẽ rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc và từ 30 ngày làm việc xuống còn 10 ngày đối với hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội, hồ sơ cấp phép trò chơi điện tử.