16 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần (17-21/4): Tiền mặt cao nhất 25%

Tân Thanh 08:29 | 16/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ ngày 17 - 21/4, có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong đó tỷ lệ tiền mặt cao nhất trên 25%.

  

Theo thống kê, có 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 17/4 – 21/4. Trong đó, cả 13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần từ 17-21/4.

Ngày 19/4 tới đây, CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối  năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 25% tiền mặt .

Trước đó, DSN đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt cho cổ đông. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức 2022 của DSN là 40%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 4.000 đồng.

Sang đến năm 2023, DSN đưa mục tiêu tổng doanh thu là 210 tỷ đồng, tổng nguồn tích lũy là 50% tổng doanh thu, tương đương 105 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu cho cổ đông  năm 2023 là 24%  vốn điều lệ, tương đương 120 tỷ đồng.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4. Ngày thực hiện là 26/4.

Với số lượng đang lưu hành gần 23 triệu cổ phiếu, RAL sẽ chi gần 58 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào tháng 9/2022 với tỷ lệ 25%.

Như vậy, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 50%, bằng mức cổ tức được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

  Danh sách 16 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 17-21/4 

- Ngày 11/5, CTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam (UPCoM: PMT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 213 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

- Ngày 8/5, CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

- CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

- CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 20.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

- Ngày 26/4, Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (UPCoM: PIS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.004 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

- Ngày 28/4, CTCP Cấp nước Nam Định (UPCoM: NDW) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 175 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

- Ngày 28/4, CTCP Cấp nước Nam Định (UPCoM: NDW) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

- Ngày 26/4, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

- Ngày 9/5, CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

- Ngày 11/5, CTCP Vật tư Hậu Giang (UPCoM: HAM) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

- Ngày 19/5, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/4.

- Ngày 26/4, CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/4.

- Ngày 27/4, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/4.

- CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 (người sở hữu 100 CP được nhận 50 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/4.

- Ngày 26/4, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/4.

- Ngày 5/5, CTCP Thương nghiệp Cà Mau (HOSE: CMV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/4.