18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần (17-21/10): Cổ tức tiền mặt cao nhất 25%

Đông Bắc 07:10 | 17/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Có tổng 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 17 đến 21/10.

 

Theo thống kê, có 18 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ ngày 17-21/10. Trong đó, 12 doanh nghiệp  trả cổ tức bằng tiền mặt và tỷ lệ cao nhất là 25%. Có 6 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong đó, một số doanh nghiệp trả cổ tức với tỷ lệ đáng chú ý có thể kể tới:

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã: HGM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/CP,  ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) dự kiến trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 23%, tương đương 2.300 đồng/cp.

Ngoài ra, Minh Phú sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100%, tức là nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu MPC sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu.

Tập đoàn của Chủ tịch HĐQT Chu Thị Bình hiện có xấp xỉ 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, do đó ước tính MPC sẽ cần chi khoảng 460 tỷ đồng tiền mặt và phát hành 200 triệu cổ phiếu cho đợt chi trả cổ tức tới đây với cổ đông. Ngày  giao dịch không hưởng quyền là 20/10.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) dự định thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương đương dự kiến phát hành 267,38 triệu  cổ phiếu HHV. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là 19/10 và 20/10.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Dự kiến sau đợt chào bán, vốn điều lệ HHV sẽ tăng gấp đôi từ 2.674 tỷ lên 5.348 tỷ. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/11 đến 25/11. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ 1/11 đến 1/12. 

 

Danh sách 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 17 - 21/10:

* Ngày 10/11, CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 4/11, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 31/10, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 22/11, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 4/11, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 3/11, CTCP Lệ Ninh (UPCoM: LNC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 36 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 28/10, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* Ngày 23/12, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* Ngày 15/11, CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UPCoM: TA3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 186 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18,7364 (người sở hữu 100 CP được nhận 18,7364 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10,2075 (người sở hữu 100 CP được nhận 10,2075 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* Ngày 26/10, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 910 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10.

* CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

* Ngày 26/10, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 360 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

* Ngày 28/10, CTCP Cảng Chân Mây (UPCoM: CMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 32 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.