5 nhóm lĩnh vực dự kiến sẽ được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

- 20:16 16/03/2021
Chia sẻ

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – thủy hải sản, vận tải kho bãi, du lịch, công nghiệp hỗ trợ, các tổ chức tín dụng – ngân hàng…là những nhóm sẽ được xem xét gia hạn tiền thuế.

Thông tin từ Bộ Tài chính, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021, đơn vị này đã xây dựng dự thảo quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Theo đó, dự kiến 5 nhóm lĩnh vực sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi này, gồm nhóm doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng…; nhóm doanh nghiệp vận tải kho bãi, hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch…; nhóm doanh nghiệp hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5 nhóm lĩnh vực dự kiến sẽ được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất - ảnh 1

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam và cả thế giới bị tác động mạnh. Ảnh: Internet

Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), dự thảo nghị định quy định, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên.

Dự thảo cũng quy định, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I, quý II/2021, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Dự thảo cũng nêu rõ, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Đối với thuế TNDN, dự thảo nghị định nêu rõ, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đôi tượng được quy định tại nghị định này. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo nghị định quy định, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế đuợc gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Đối với tiền thuê đất, dự kiến gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn, đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

5 nhóm lĩnh vực dự kiến sẽ được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất - ảnh 2

Nhóm ngành hoạt động trong lĩnh vực thủy hải sản dự kiến cũng sẽ được áp dụng gia hạn thời gian nộp thuế. Ảnh: Internet

Sớm hoàn thiện giấy đề nghị gia hạn

Theo dự thảo, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/5/2021. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 20/5/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này.

Dự kiến, số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn là khoảng 115 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là số thuế GTGT. Tuy nhiên, ngân sách không bị ảnh hưởng do số tiền thuế và tiền thuê đất này sẽ được nộp vào ngân sách ở thời điểm những tháng cuối năm.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính trình dự thảo nghị định theo hình thức rút gọn, sẽ chính thức có hiệu lực khi Chính phủ ký ban hành.

Nguyễn Nam