7 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần (31/10-4/11): Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Đông Bắc 07:43 | 31/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chỉ có 7 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông trong tuần từ ngày 31/10 đến 4/11, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

 

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần từ ngày 31/10-4/11. Trong đó, 5 doanh nghiệp  trả cổ tức bằng tiền mặt và tỷ lệ cao nhất là 30%. Bên cạnh đó, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất tuần là CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD). CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức thông báo ngày 4/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/11/2022.Với 6,41 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính BTD cần chi khoảng 19,23 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về cơ cấu cổ đông của BTD, hiện Công ty có 2 cổ đông lớn là Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (UPCoM: VVN) (nắm giữ 3,27 triệu đơn vị) và quỹ America LLC (sở hữu 376.600 cổ phiếu). Theo đó, 2 đơn vị này sẽ lần lượt nhận về 9,8 tỷ và 1,12 tỷ đồng cổ tức từ BTD.

Về tình hình kinh doanh năm 2021, BTD ghi nhận doanh thu đạt 1.202,12 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,76% so với năm trước; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm hơn 16,9%, đạt 45,02 tỷ đồng.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, mã CAV) cũng vừa thông qua phương án tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2022  bằng tiền với tỷ lệ 20% , tương đương 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAV dự kiến cần chi 114 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức.

Ngày 1/11 là ngày chốt danh sách cổ đông, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/10. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 16/11.

Năm 2021,  CAV ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.479 tỷ đồng, tăng 6% với kế hoạch trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm nhẹ, đạt 423 tỷ đồng và hoàn thành 87% so với kế hoạch. 

Xét về kết quả kinh doanh quý III/2022, doanh thu của CAV đạt 2.623 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp cũng tăng 55% lên mức 232 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại sụt giảm mạnh 93% xuống còn vỏn vẹn hơn 700 triệu đồng. Kết quả, CAV báo lãi sau thuế đạt 35 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 8.548 tỷ đồng và 264 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 30% so với mức thực hiện năm trước.

Ngày 1/11 tới đây CTCP Nam Việt (mã chứng khoán ANV) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10 %, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 1/12/2022.

Năm 2021 Nam Việt đạt 3.495 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí các loại tăng cao dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn gần 129 tỷ đồng, giảm 36,3% so với số lãi hơn 202 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Về kết quả kinh doanh quý III/2022, doanh thu thuần của ANV tăng 89% so với cùng kỳ lên hơn 1.238 tỷ đồng. Song các chi phí đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ, trong đó chi phí tài chính gấp 2,3 lần, đạt gần 50 tỷ đồng do chịu chi phí lãi vay tăng 44% và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh gấp 7,5 lần cùng kỳ. Kết quả, ANV lãi sau thuế gần 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 13 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ANV vẫn đạt 3.752 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái và LNST đạt 647 tỷ, gấp 8 lần cùng kỳ.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần:

 

* Ngày 30/11, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UPCoM: HAN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 430 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/11.

* CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1,0705 (người sở hữu 1 CP được nhận 1,0705 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/11.

* CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:0,6469, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 0,6469 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/11.

* Ngày 24/11, CTCP Bê-tông Ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/11.

* CTCP Tập Đoàn PC1 (HOSE: PC1) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11.

* Ngày 1/12, CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/11.

* Ngày 16/11, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/11.