App kiếm tiền giăng cạm bẫy khắp nơi

11:30 23/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Hàng loạt chiếc bẫy app kiếm tiền đặt sẵn kèm mồi ngon đang xuất hiện khắp nơi. Việc dễ chơi, dễ sinh lời,… khiến nhiều người biết rõ các ứng dụng giao dịch tài chính này đầy rủi ro nhưng vẫn đổ tiền vào.