App kiếm tiền giăng cạm bẫy khắp nơi

App kiếm tiền giăng cạm bẫy khắp nơi

Hàng loạt chiếc bẫy app kiếm tiền đặt sẵn kèm mồi ngon đang xuất hiện khắp nơi. Việc dễ chơi, dễ sinh lời,… khiến nhiều người biết rõ các ứng dụng giao dịch tài chính này đầy rủi ro nhưng vẫn đổ tiền vào.