Bầu Hiển xin rời ghế Chủ tịch nhiều công ty

Đông Bắc 11:53 | 28/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi tiếp tục chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH...

Sau thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Hội đồng quản trị SHB đã thống nhất, quyết nghị bầu ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước khi tái cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Quang Hiển cũng đồng thời giữ vị trí tương đương tại Tập đoàn T&T và một số công ty khác.

HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT còn lại. Cụ thể: Ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Thái Quốc Minh - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên HĐQT, ông Đỗ Quang Vinh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh - Thành viên HĐQT độc lập.

Sau khi trúng cử Chủ tịch HĐQT SHB, ông Đỗ Quang Hiển đã xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ở một loạt doanh nghiệp khác do theo Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, chiều 27/4, Công ty CP Chứng khoán SHS (SHS) tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022, với 408 cổ đông tham dự, đại diện cho 51,0067% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Quang Hiển cho biết, sau khi được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ông đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH để đảm bảo quy định tại điều 34 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng.

Bầu Hiển xin từ nhiệm chức Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SHS (SHS). Ảnh minh họa.

Đến dự đại hội với tư cách cổ đông lớn, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định luôn đồng hành với các cổ đông và với sự phát triển của SHS, đồng thời bày tỏ cảm ơn cổ đông đã ủng hộ HĐQT và SHS trong suốt hành trình phát triển.

Như vậy, 5 nhân sự được SHS bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: Ông Đỗ Quang Vinh, ông Vũ Đức Tiến, ông Lê Đăng Khoa, bà Nguyễn Diệu Trinh và ông Lưu Danh Đức. Trong đó, ông Đỗ Quang Vinh (1989) là con trai ông Hiển, đang đảm nhận các chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc SHB và Phó chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance.

Trước đây, ông Vinh còn có thời gian giữ vị trí Giám đốc bộ phận Đầu tư tài chính quốc tế của T&T Group, Giám đốc điều hành T&T tại Mỹ, Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ của SHB.

T&T Group hiện là cổ đông lớn duy nhất của SHS với số lượng cổ phần nắm giữ là 18,2 triệu đơn vị, tương đương 5,6% vốn điều lệ. Còn lại, cơ cấu cổ đông của SHS có các nhà đầu tư nước ngoài (nắm giữ 8,26% vốn) và nhà đầu tư trong nước khác (nắm 86,14% vốn).

SHS có gần 32.100 cổ đông, trong đó đến 31.865 cổ đông là các cá nhân trong nước đang nắm giữ phần vốn tương đương 85,28% vốn điều lệ.