Bên trong cơ sở xử lý phiếu bầu qua thư ở Mỹ

18:02 05/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Cơ sở ở Ponoma, bang California, là một trong những nơi tiếp nhận, xử lý những lá phiếu được cử tri gửi qua đường bưu điện để bầu tổng thống Mỹ.