Bên trong cơ sở xử lý phiếu bầu qua thư ở Mỹ

18:02 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ sở ở Ponoma, bang California, là một trong những nơi tiếp nhận, xử lý những lá phiếu được cử tri gửi qua đường bưu điện để bầu tổng thống Mỹ.