Ông Trump nói gì trước khi rời Washington?

Ông Trump nói gì trước khi rời Washington?

Trong bài phát biểu cuối cùng của mình tại căn cứ không quân Andrews trước khi rời Washington, ông Donald Trump đã giới thiệu về những thành tích mà ông đã đạt được trong 4 năm giữ cương vị Tổng thống Mỹ.