Bình Phước tăng tỉ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ

19:23 | 02/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỉnh Bình Phước cần tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ; lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư hiệu quả.
Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc, với chủ đề "Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng-an ninh vững chắc."
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đơn vị và 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước.
 
 Bình Phước tăng tỉ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ - ảnh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt gần 68.000 tỷ đồng, bằng 1,6 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3.000 USD), bằng 1,5 lần so với năm 2015. Dự kiến thu ngân sách năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng (chỉ tiêu đề ra 4.850 tỷ đồng).
 
Đặc biệt, Bình Phước đã chủ động xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp thiết thực, khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
 
Để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất, tạo sự phát triển vượt bậc, không ngừng nỗ lực, xây dựng Bình Phước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng-an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.
 
Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Bình Phước phải dự báo kịp thời, sát tình hình trước tác động của lợi thế và thách thức trong hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
 
Tỉnh cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền theo hướng tinh gọn, nghiêm minh, liêm chính, năng động, sáng tạo.
 
Đồng thời, tỉnh Bình Phước cần phát huy tiềm năng, lợi thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế; tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ; lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư hiệu quả.
 
Tỉnh làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa.
 
Về công tác nhân sự, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch để tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và có chất lượng cao.
 
Theo TTXVN