Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang

12:04 | 24/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 24/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ngày 24/9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, đã công bố quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Lê Tiến Châu.
 
Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang - ảnh 1
 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, đã công bố quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Lê Tiến Châu. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
 
Ông Phạm Minh Chính cho rằng trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước.
 
Đồng thời, với năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, ông Lê Tiến Châu sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, để cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.
 
Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong những năm tới, Đảng bộ chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hậu Giang và ông Lê Tiến Châu trên cương vị người đứng đầu tỉnh, cần quyết tâm và tập trung mọi nguồn lực lợi thế phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đề ra.
 
Hậu Giang tập trung vào một số nội dung như về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trước hết, tỉnh phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai Nghị quyết Trung ương 4 từ khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Về phát triển kinh tế-xã hội, Hậu Giang cần thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
 
Bên cạnh đó, tỉnh khai thác phát huy mạnh mẽ lợi thế so sánh, trọng tâm là tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp; có giải pháp thu hút một số dự án công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương.
 
Theo TTXVN