Bộ GD&ĐT cho phép các trường ĐH được đánh giá học phần, bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến

09:35 | 21/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ GD&ĐT yêu cầu quy trình đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến phải đảm bảo đảm bảo công bằng, trung thực và khách quan như đánh giá trực tiếp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa có công văn gửi các trường đại học để hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian COVID-19. Trong đó nêu những quy định cụ thể trong việc tổ chức đánh giá đồ án, khoá luận trực tuyến ở trình độ đại học.

Cụ thể, trong trường hợp cần thiết, tùy theo diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, cơ sở đào tạo tiếp tục chủ động quyết định việc tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp khi có thể đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; đồng thời, tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng lớp học trực tuyến.

các trường ĐH được bảo vệt tốt nghiệp trực tuyến

Các trường ĐH được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến

Bộ GD&ĐT yêu cầu quy trình đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến phải đảm bảo đảm bảo công bằng, trung thực và khách quan như đánh giá trực tiếp.

Các trường đại học khi tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải đáp ứng đủ các quy định sau: Đánh giá thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; Được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.

Việc đánh giá luận văn, luận án trực tuyến tiếp tục thực hiện theo Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26/2/2021 hướng dẫn đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

Cơ sở đào tạo cần phải chủ động chuẩn bị các phương án, kế hoạch dạy và học nhằm kịp thời ứng phó khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.

Đặc biệt là cần đảm bảo an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học, đồng thời lên phương án dự phòng cho đợt tuyển sinh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện dự phòng về nhân lực và cơ sở vật chất khi có yêu cầu và theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

H.A

Xem thêm: Hà Nội có thể thay đổi lịch thi vào lớp 10 nếu dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp