Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; trong đó, đưa ra mục đích, yêu cầu; những nhiệm vụ chủ yếu và tổ chức thực hiện.
VPBA trao tặng bằng khen và danh hiệu cống hiến cho Trưởng lão Doanh nhân Lương Thị Điểm và Doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu

VPBA trao tặng bằng khen và danh hiệu cống hiến cho Trưởng lão Doanh nhân Lương Thị Điểm và Doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Trưởng lão Doanh nhân Lương Thị Điểm và Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu đã được Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) trao tặng Bằng khen và danh hiệu “Giải thưởng cống hiến Doanh nhân tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
VPBA trao tặng giải thưởng doanh nhân cống hiến cho Tổng Giám đốc Gốm Chu Đậu

VPBA trao tặng giải thưởng doanh nhân cống hiến cho Tổng Giám đốc Gốm Chu Đậu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), PGS, TS Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) đã trao tặng danh hiệu “Giải thưởng cống hiến Doanh nhân tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” cho ông Nguyễn Hữu Thức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu.
Thủ tướng: Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên đội ngũ doanh nhân và sẽ tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 41 vừa được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hùng mạnh.