Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Hệ số che phủ rừng đạt gần 42% là cố gắng vượt bậc trong 30 năm qua

19:04 | 03/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, trong 30 năm, chúng ta đã tăng diện tích rừng từ 9 triệu ha lên 14,6 triệu ha, hệ số che phủ rừng gần 42% trong khi thế giới bình quân gần 29%.