Thanh Hóa nỗ lực để 24.000 hộ dân sẽ được tiếp cận nước sạch trong thời gian tới

Thanh Hóa nỗ lực để 24.000 hộ dân sẽ được tiếp cận nước sạch trong thời gian tới

Tỉnh Thanh Hoá đang đề xuất "Dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025", vay vốn Ngân hàng thế giới, nếu dự án được triển khai sẽ có 24.000 hộ dân của tỉnh này được tiếp cận với nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN).