Bộ Y tế dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện

08:22 21/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện. Trong đó đề xuất mô hình tổ chức hệ thống cấp cứu trước bệnh viện.

Dự thảo nêu rõ, hoạt động cấp cứu trước bệnh viện được thực hiện trên nguyên tắc: Bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hoạt động cấp cứu để cấp cứu và vận chuyển kịp thời người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất. Tuân thủ đúng chuyên môn kỹ thuật y tế trong cấp cứu trước bệnh viện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong việc cấp cứu người bệnh.
 
Theo dự thảo, tại tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trung tâm cấp cứu trước bệnh viện (115). Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Y tế.
 
Đối với các địa phương có điều kiện, có thể xây dựng Trung Tâm cấp cứu 115 với 4 yếu tố trong một tổ chức thống nhất gồm: Bệnh viện 115; Trung tâm điều phối cấp cứu; Trung tâm đào tạo cấp cứu trước bệnh viện; Mạng lưới các trạm cấp cứu khu vực.
 
Dự thảo mới của Bộ Y tế
Ảnh minh họa
 
Đối với các địa phương chưa có điều kiện thành lập Trung tâm cấp cứu 115, trước mắt thành lập tổ Cấp cứu 115 thuộc bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các tổ cấp cứu 155 này phải bố trí nhân lực, trang thiết bị đảm bảo trực độc lập với khoa cấp cứu, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của khoa cấp cứu khi tổ cấp cứu 115 đi làm nhiệm vụ.
 
Bệnh viện tuyến quận, huyện, phải thành lập tổ chức Cấp cứu trước bệnh viện (tổ cấp cứu 115) đặt dưới sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115 tuyến tỉnh.
 

Tổ chức hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115

 
Theo dự thảo, Bộ phận điều hành cấp cứu có nhiệm vụ: 1. Tiếp nhận yêu cầu cấp cứu người bệnh qua số điện thoại 115; 2. Người nhận thông tin phải ghi vào sổ đầy đủ các thông tin: thời gian, địa điểm yêu cầu cấp cứu, số lượng, tình trạng người bệnh, số điện thoại của người gọi cấp cứu; 3. Điều động kíp cấp cứu đi làm nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với tổ cấp cứu ngoài bệnh viện của các bệnh viên khác trong khu vực khi cần thiết; 4. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người bệnh cách sơ cứu, chăm sóc cho người bệnh trong thời gian chờ xe cấp cứu đến; 5. Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều phối cấp cứu; 6. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo về điều phối cấp cứu; 7. Duy trì kết nối thông tin giữa kíp cấp cứu 115, người bệnh, người nhà người bệnh, các cơ sở y tế và các lực lượng chức năng đảm bảo phối hợp tốt trong quá trình cấp cứu người bệnh ngoài bệnh viện.
 
Kíp cấp cứu: Mỗi kíp gồm 01 bác sĩ (hoặc 01 y sĩ hoặc 01 kỹ thuật cấp cứu ngoại viện Paramedic), 01 đến 02 điều dưỡng, 01 người điều khiển phương tiện vận chuyển cấp cứu.
 
Kíp cấp cứu 115 có trách nhiệm lựa chọn cơ sở y tế gần nhất phù hợp với tình trạng của người bệnh để vận chuyển tới, liên hệ trước với cơ sở y tế đó để chuẩn bị tiếp nhận cấp cứu; tiếp tục các biện pháp cấp cứu và điều trị người bệnh trong suốt thời gian vận chuyển người bệnh...
 
Các cơ sở khám chữa bệnh tuyệt đối không được từ chối, đùn đẩy người bệnh khi cấp cứu 115 chuyển đến, phải khẩn trương tiếp nhận người bệnh.

Theo Báo Chính phủ