Bà Đào Hồng Lan giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng ngày 15/7, tại Bộ Y tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng.
Không đóng cửa nhà máy nếu phát hiện có F0

Không đóng cửa nhà máy nếu phát hiện có F0

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đối với các doanh nghiệp có một trường hợp F0 ở một phân xưởng thì không phải đóng cửa cả nhà máy, mà chỉ khoanh vùng phân xưởng, đưa trường hợp F0, F1 đi cách ly điều trị y tế.