BUSINESS TALK: 3 cách định giá start-up cần nằm lòng trước khi gọi vốn

17:23 29/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Có 3 phương pháp định giá doanh nghiệp start-up: Thứ nhất là chiết khấu dòng tiền, thứ hai là phương pháp so sánh doanh nghiệp, thứ ba là so sánh các khoản đầu tư với nhau.