BUSINESS TALK: Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán của Shark Louis Nguyễn

08:51 | 14/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Shark Louis Nguyễn cho rằng, khi quyết định đầu tư vào một mã chứng khoán, chúng ta cần phải biết rõ về giá trị của công ty đó, thông qua việc phân tích báo cáo tài chính,thị trường, đối thủ cạnh tranh của họ.