BUSINESS TALK: Phân biệt giữa số hoá và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

17:26 | 18/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chuyển đổi là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay nếu như không muốn bị đánh bật ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ giữa 2 khái niệm số hoá và chuyển đổi số.