Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần đầu tháng 8 (1-5/8): Cổ tức cao nhất 27%

Đông Bắc 11:41 | 02/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuần từ ngày 1 đến 5/8, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, chỉ 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất đạt 27%.

 

 

 Thêm 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông tuần đầu tháng 8. Ảnh minh họa.

Theo thống kê, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 1/8 - 5/8. Trong đó, 15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 4 doanh nghiệp phát hành thêm và 2 doanh nghiệp trả cổ tức  bằng cổ phiếu.

CTCP 32 (Mã CK: A32) sẽ chia cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 27% (1 cp được nhận 2.700 đồng). Với 6,8 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi số tiền hơn 18 tỷ đồng để thực hiện việc chi trả cổ tức.

Trước đó, A32 đã trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cp nhận 1.000 đồng). Năm 2021, A32 đạt lợi nhuận ròng gần 35 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty May mặc Bình Dương (Mã CK: BDG) dự kiến trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cp. Ngày thực hiện là 15/8.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Mã CK: POV) dự định trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) và ngày thanh toán của  lần lượt là 1/8 và 15/8.

Với gần 12,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, POV sẽ cần chi tổng cộng 18,7 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (Mã CK: OIL) đang sở hữu 56,8% vốn của POW nên sẽ được nhận khoảng 10,6 tỷ đồng.

 

Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 1 đến 5/8:

- Ngày 19/8, CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85 (người sở hữu 100 CP được nhận 85 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (HOSE: PVD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- Ngày 30/8, CTCP Cao-su Bến Thành (HOSE: BRC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- Ngày 31/8, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- CTCP AAV Group (HNX: AAV) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:35 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 35 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 29/8, CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 25/8, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 25/8, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 23/8, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 5 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 15/8, CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (HOSE: BTT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- Ngày 15/8, CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2;1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- Ngày 18/8, CTCP Viwaseen3 (UPCoM: VW3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

- CTCP Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum (UPCoM: NXT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

- CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

- Ngày 24/8, CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 12/8, CTCP Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 12/8, CTCP Vận tải xăng dầu đường Thủy Petrolimex (HOSE: PJT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 23/8, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 15/8, CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCoM: POV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 1 đến 5/8:

- Ngày 19/8, CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85 (người sở hữu 100 CP được nhận 85 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (HOSE: PVD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- Ngày 30/8, CTCP Cao-su Bến Thành (HOSE: BRC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- Ngày 31/8, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

- CTCP AAV Group (HNX: AAV) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:35 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 35 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 29/8, CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 25/8, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 25/8, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 23/8, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 5 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

- Ngày 15/8, CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (HOSE: BTT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- Ngày 15/8, CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2;1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

- Ngày 18/8, CTCP Viwaseen3 (UPCoM: VW3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

- CTCP Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum (UPCoM: NXT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

- CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

- Ngày 24/8, CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 12/8, CTCP Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 12/8, CTCP Vận tải xăng dầu đường Thủy Petrolimex (HOSE: PJT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 23/8, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

- Ngày 15/8, CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCoM: POV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.