Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 6-10/2: Trả cổ tức tiền mặt cao nhất là 20%

Đông Bắc 07:51 | 06/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 6 - 10/2. Trong 7 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ chi trả cao nhất là 20%.

 Theo thống kê, có 8 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 6/2 – 10/2. Trong đó, 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, không có doanh nghiệp nào trả thưởng cổ phiếu và phát hành thêm trong tuần này.

Trong 7 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ chi trả cao nhất là 20% và thấp nhất là 3,5%.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) cho biết sẽ tạm ứng cổ tức 2022 với tỷ lệ 13%, tương đương cổ đông sẽ được nhận 1.300 đồng với mỗi cổ phiếu sở hữu. Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TDM cần chi 130 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức dự kiến là 7/2. Đây cũng là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến là ngày 5/5/2023.

Về KQKD quý 4/2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, xuống còn 22 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của TDM giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 74 tỷ đồng.

CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (mã MH3) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% tương đương cá nhân sở hữu 1 cp được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/02/2023.

Với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính MH3 cần chi 48 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Ngày thanh toán dự kiến vào 28/2 tới đây.

 Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông từ ngày 6 đến 10/2:

Ngày 1/3, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/2.

 Ngày 8/3, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/2.

Ngày 24/2, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 350 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/2.

 Ngày 25/4, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/2.

 CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UPCoM: SBD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:59 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 59 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/2.

 Ngày 22/2, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/2.

Ngày 28/2, CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/2.

Ngày 5/5, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/2.