Thu nhập trên 17 triệu đồng/tháng, số tiền thuế nộp là rất nhỏ

Thu nhập trên 17 triệu đồng/tháng, số tiền thuế nộp là rất nhỏ

Liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)và mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cho rằng trường hợp cá nhân có thu nhập lớn hơn các mức nêu trên (17 triệu đồng/tháng, 22 triệu đồng/tháng) thì số thuế phải nộp cũng rất nhỏ so với thu nhập của cá nhân.