Cận cảnh máy tiếp nhận, trả hồ sơ tự động tại TP HCM

11:36 | 10/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hệ thống giống như trụ ATM với màn hình hướng dẫn thao tác, khay nhận hồ sơ, thu lệ phí và trả kết quả. Bất cứ lúc nào, người dân quận 6 cũng có thể nộp hồ sơ tại máy.