Cấp chứng thư xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc qua NSW

09:48 | 06/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các khâu nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho việc cấp chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, kể từ ngày 04/2 Cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thủy sản triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Cấp chứng thư xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc qua NSW - ảnh 1
cấp chứng thư thủy sản sống xuát khẩu sang Trung Quốc qua cơ chế một cửa quốc gia

Ngoài ra, Tổng cục cũng chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E- Customs) cho cán bộ hải quan.

Trường hợp cần thiết, công chức hải quan tại các Chi cục truy cập vào hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc mà doanh nghiệp không phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Thanh Vân