Cắt giảm thủ tục hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao

18:23 | 13/05/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tại Hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, sáng 13/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh cắt giảm các thủ tục chuyên ngành chưa thực chất, còn yếu kém trong thái độ thực thi chính sách, mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao.

Cắt giảm thủ tục hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Thủ tướng cho biết một số mặt hàng xuất nhập khẩu có sự chồng chéo kiểm tra của nhiều đơn vị của một bộ, thậm chí của nhiều bộ khác nhau. Việc xã hội hóa công tác kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các bộ còn lúng túng.

Bên cạnh đó, Cổng kết nối một cửa ASEAN còn “nghẽn” trong thời gian cao điểm, ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chỉ ra danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều khi đến tháng 3/2019 còn 70.087 mặt hàng (giảm 12.611 mặt hàng); có bộ, ngành còn tăng số lượng mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý như: cơ yếu, trang thiết bị y tế...

Đánh giá cao hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định hoạt động này góp phần giúp Chính phủ, các bộ, ngành cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tốt hơn.

Hiện nay, Việt Nam là một trong 3 quốc gia trong khu vực triển khai mạnh mẽ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASESN. Khi trở thành Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020, Chính phủ sẽ đẩy việc triển khai cơ chế này thành nhiệm vụ trung tâm trong kết nối, phát triển giao thương trong khu vực.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Nghị quyết số 02/NQ-CP nêu rõ tạo thuận lợi phải đi với chống gian lận thương mại, yêu cầu các bộ, ngành rà soát tính phù hợp, chặt chẽ trong cắt giảm thủ tục hải quan chuyên ngành.

Theo Phó Thủ tướng, nếu cắt giảm máy móc sẽ dễ bị lợi ích nhóm lợi dụng. Khi có việc, các nhóm lợi ích vận động để các bộ, Chính phủ cắt giảm thủ tục và danh mục mặt hàng kiểm tra. Đây là vấn đề có tính hai mặt, phải suy xét thấu đáo.

Không để tình trạng bộ vừa ban hành tiêu chuẩn, vừa kiểm tra

Để khắc phục những yếu kém, bất cập trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ giám sát việc thực thi của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức mà mở rộng cả ra cả khối doanh nghiệp là các đơn vị thực thi.

Về phía các bộ, ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2019 phải chấm dứt ngay tình trạng chưa ban hành mã HS (mã số dùng để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trên toàn thế giới) quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu nhưng vẫn kiểm tra chuyên ngành, khắc phục các yếu kém trong tổ chức thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư thiết bị trong kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, không để tình trạng bộ vừa ban hành tiêu chuẩn, vừa kiểm tra./.