Loạt đơn vị được tôn vinh tại diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp

Loạt đơn vị được tôn vinh tại diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp

Sáng 8/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp với chủ đề: “Hải quan Việt Nam tạo thuận lợi cho thương mại và logistics phát triển” và Tôn vinh “Doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan”.