CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh giải đáp 500.000 tỷ đồng từ đâu: `Xin anh hai, anh ba mỗi người vài tỷ đô`

15:11 | 16/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 15/6, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, CEO công ty có vốn điều lệ 500.000 TỶ ĐỒNG livestream trên nền tảng Youtube để nói rõ về mô hình hoạt động của công ty mình, và gọi đây là buổi “Họp báo GAB Group”.